Utveksling av data med tredjepart

Underleverandører

Dette er tjenester som vi bruker for alle brukere.

LeverandørBruk
BrønnøysundregistreneOppslag på selskapsinformasjon som forenkling i registrering av nye enheter i løsningen.
Google AnalyticsBrukes både i forhold til markedsføring og forbedring av applikasjonen ved å se på bruksmønstre.
LeadFeederBrukes både i forhold til markedsføring og forbedring av applikasjonen ved å se på bruksmønstre.
IpMeta.ioBrukes både i forhold til markedsføring og forbedring av applikasjonen ved å se på bruksmønstre.
tawk.toBrukes til interaksjon med brukere i sanntid, for eksempel live chat.
HotJarBrukes både i forhold til markedsføring og forbedring av applikasjonen ved å se på bruksmønstre.

Samarbeidspartnere

Dette er tjenester/integrasjoner det er valgfritt om du som bruker vil ta i bruk i Konsolidering.

LeverandørBruk
Visma eAccountingBrukes til å hente selskapsinformasjon fra regnskassystem til vår løsning for å forenkle registreringen for bruker.
UNI EconomyBrukes til å hente selskapsinformasjon fra regnskassystem til vår løsning for å forenkle registreringen for bruker.
Inuit QuickBooksBrukes til å hente selskapsinformasjon fra regnskassystem til vår løsning for å forenkle registreringen for bruker.
FortnoxBrukes til å hente selskapsinformasjon fra regnskassystem til vår løsning for å forenkle registreringen for bruker.
SoftRigBrukes til å hente selskapsinformasjon fra regnskassystem til vår løsning for å forenkle registreringen for bruker.
PowerOffice GOBrukes til å hente selskapsinformasjon fra regnskassystem til vår løsning for å forenkle registreringen for bruker.
Microsoft Dynamics 365Brukes til å hente selskapsinformasjon fra regnskassystem til vår løsning for å forenkle registreringen for bruker.
TripletexBrukes til å hente selskapsinformasjon fra regnskassystem til vår løsning for å forenkle registreringen for bruker.
Finago ProcountorBrukes til å hente selskapsinformasjon fra regnskassystem til vår løsning for å forenkle registreringen for bruker.
24SevenOfficeBrukes til å hente selskapsinformasjon fra regnskassystem til vår løsning for å forenkle registreringen for bruker.